Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

MOZAIKA 

Terapia Rozwój Ruch

09 lipca 2020

TOMATIS

Stymuluj mózg i energetyzuj swoje ciało

Trening słuchowy metodą Tomatisa® to stymulacja neurosensoryczna,
uczy jak prawidłowo słuchać, a nie tylko słyszeć, aby lepiej poznawać świat
i sprawniej komunikować się z otoczeniem.

Twórca metody Alfred Tomatis francuski laryngolog, chirurg i foniatra oraz psycholingwista,

poprzez obserwację i doświadczenia rozróżnił słyszenie fizjologiczne od słuchania.

Właśnie SŁUCHANIU przypisał największe znaczenie dowodząc, że

dzięki prawidłowej uwadze słuchowej jesteśmy w stanie lepiej się koncentrować,

szybciej się uczyć czyli optymalnie korzystać z indywidualnych możliwości.

Ponadto dzięki prawidłowemu SŁUCHANIU

można osiągnąć stan większego spokoju, relaksacji i wyciszenia.

 

Trening słuchowy zwany również stymulacją audio-psycho-lingwistyczną za pomocą urządzenia TalksUp®,

bazuje na profesjonalnej i innowacyjnej technologii, która w czasie rzeczywistym

przetwarza głos i muzykę, pozwalając wywołać autentyczny „efekt Tomatisa®“

 

Trening słuchowy Tomatisa®:

 • wpływa na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za przetwarzanie i analizę dźwięków,
  jak również za motorykę, równowagę i koordynację,

 • może pozytywnie oddziaływać na uwagę wybiórczą,

 • przyczynia się do unormowania zakłóceń emocjonalnych,

 • poprawiając odbiór i przekaz dźwięku wpływa skutecznie na komunikowanie się,

 • skutecznie eliminuje trudności w koordynacji ruchów, relacjach przestrzennych 
  i postrzeganiu własnego ciała,

 • polepsza jakość relacji społecznych,

 • minimalizuje poziomu stresu i niepokoju,

 • poprawia muzykalność oraz jakość głosu mówionego i śpiewanego,

 • sprzyja przygotowaniu do nauki języków obcych;

 

Dzięki treningowi słuchowemu metodą Tomatisa obserwujemy:

 

 postęp w umiejętnościach psychomotorycznych

 lepszą koncentrację

 poprawę uczenia się

 regulację emocji

 dobre przygotowanie do nauki języków

 poprawę jakości głosu (mówienia i śpiewu)

 

 

Organizacja sesji słuchowych

 

1 sesja - 14 dni (80 min dziennie)

Przerwa ok. 1 miesiąca

2 sesja - 14 dni (80 min dziennie)

Przerwa 1, 5 - 2 miesiące

3 sesja - 14 dni (80 min dziennie)

 

Przerwa 3 - 4 miesiące w przypadku specyficznych zaburzeń uczenia się

(dysleksja, dyspraksja, dysfazja, zespół deficytu uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych)

 

Przerwa 2 - 3 miesiące gdy występują: całościowe zaburzenia rozwoju

(zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

zaburzenia relacji społecznych,

ograniczone zainteresowania lub powtarzalne zainteresowania,

poważne dysfunkcje mózgu (uraz, afazja itp.),

niespecyficzne zaburzenia uczenia się (deficyt sensoryczny, intelektualny, zaburzenia osobowości, braki środowiskowe)

 

Więcej informacji na stronie: 

 

 

 

 

Mozaika

Terapia Rozwój Ruch