Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

MOZAIKA 

Terapia Rozwój Ruch

02 stycznia 2022

TLT

 

TLT (Tomatis® Listening Test)

najnowsze urządzenie do testów uwagi słuchowej

 

  • celem testu jest określenie, jak dana osoba komunikuje się z innymi

 

  • test składa się z szeregu badań, których synteza w postaci krzywych pozwala ustalić profil słuchowy charakterystyczny dla danej osoby

 

  • badanie polega na podawaniu dźwięków drogą powietrzną i drogą kostną dla każdego ucha osobno a wyniki wyświetlane są w postaci graficznej

 

  • test określa u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania ich

 

  • profil uwagi słuchowej pozwala spersonalizować program treningu słuchowego

 

 

 

 

Mozaika

Terapia Rozwój Ruch