Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

MOZAIKA 

Terapia Rozwój Ruch

09 lipca 2020

Terapia Pedagogiczna

multimedialne wspomaganie umiejętności czytania i pisania,

doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych,

kształcenie wrażliwości i świadomości ortograficznej

 

Terapia pedagogiczna realizowana w oparciu m.in. o multimedialną aplikację DYSLEKSJA PRO

 

wspomaga:

 

 • rozwój funkcji słuchowo-językowych i wzrokowych
 • naukę liter, czytanie, pisanie,
 • motorykę dużą i małą,
 • percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • percepcję słuchową i koordynację słuchowo-ruchową,
 • koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • grafomotorykę,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
 • koncentrację, pamięć i uwagę.

 

 

 

Zalecane min. 24 zajęcia - 2 lub 3 x w tygodniu 

Mozaika

Terapia Rozwój Ruch